Tefal Zen ceramic knives

Zen ceramic knives Bezpieczne i higieniczne noże z ceramiki
 • Niezrównana wydajność krojenia: zawsze ostre.

Zen Ceramic, zawsze ostre!

Odkryj nasz zestaw ostrych i inteligentnych noży Zen Ceramic! Są one wykonane z materiału ceramicznego o dużej gęstości, aby zapewnić wysoką jakość krojenia. Oznacza to również, że pozostaną ostre, na zawsze!

Żaden składnik nie oprze się nożom Zen Ceramic!
 • Każdy nóż posiada osłonkę dla większej ochrony i bezpieczniejszego stosowania.
 • Wyposażone w pierścień Tefal. Dzięki niemu używanie noży Zen Ceramic jest bezpieczniejsze.
 • Pierścień Tefal zapewnia również większą higienę. Kiedy kładziesz nóż, pierścień sprawia, że ostrze nie dotyka powierzchni i pozostaje czyste.

W zestaw produktów Zen Ceramic wchodzą:

 • Nóż szefa kuchni 16cm
 • Nóż do chleba 16cm
 • Nóż Santoku 13cm
 • Nóż uniwersalny 13cm
 • Nóż do obierania 8cm
 • Obierak
Podstawowe informacje
 • Wysoka wydajność krojenia

 • Zawsze ostre

 • Zwiększone bezpieczeństwo: Ochronna powłoka

 • Higieniczne: Uniesione ostrze

Akcesoria
Wskazówki i instrukcja obsługi
Często zadawane pytania
W ramach swojego zobowiązania do zapewnienia najwyższej jakości Groupe SEB zamieszcza na produktach Tefal/T-fal z powłoką nieprzywierającą specjalną informację dotyczącą zdrowia i środowiska. Zobowiązanie to stanowi gwarancję, że produkty Tefal/T-fal z powłoką nieprzywierającą są wolne od PFOA, ołowiu i kadmu, a zatem bezpieczne dla środowiska i zdrowia użytkownika. Informacje na temat wpływu na środowisko powstały w oparciu o regularne badania przeprowadzane przez niezależne laboratoria w wielu krajach (INERIS we Francji, ASAHI GLASS FLUOROPOLYMERS w Wielkiej Brytanii, FABES Labs w Niemczech, MB Labs w Kanadzie, SGS w Chinach) (odsyłacz do stron laboratoriów). Powyższe zobowiązanie można znaleźć na stronach marki Tefal/T-fal, a także na opakowaniu naczyń kuchennych Tefal/T-fal z powłoką nieprzywierającą.
Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu. Urządzenie należy zostawić w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.