Instrukcje obsługi i najczęściej zadawane pytania MICRO-ONDES

Numer referencyjny produktu : 91315123

Wskazówki i instrukcja obsługi
Często zadawane pytania
Kamień należy usuwać regularnie. Wlać 250 ml octu spirytusowego do zbiornika i zaczekać, aż kamień całkowicie się rozpuści. Przepłukać dużą ilością czystej wody i przetrzeć wilgotną szmatką.
Po wykonaniu instrukcji dotyczących włączania urządzenia sprawdzić działanie gniazdka elektrycznego poprzez podłączenie do niego innego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest niesprawne, nie należy podejmować prób jego otwarcia ani naprawy. Należy oddać je do autoryzowanego serwisu.
Należy zaprzestać korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństw naprawę należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu. Urządzenie należy zostawić w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.
Należy przejść do zakładki „Akcesoria” na stronie internetowej, gdzie można łatwo znaleźć wszystko, co potrzebne do danego produktu.
Dodatkowe informacje dostępne są w niniejszej witrynie w sekcji poświęconej umowie gwarancyjnej.