Instrukcje obsługi i najczęściej zadawane pytania Advanced Multicooker

Numer referencyjny produktu : RK812110

Wskazówki i instrukcja obsługi
Często zadawane pytania
Do ugotowania 1 szklanki ryżu (2 małe lub 1 duża porcja) należy użyć 1 miarki ryżu białego oraz półtorej miarki wody. W przypadku niektórych odmian ryżu dochodzi do przywierania pojedynczych ziaren do dna podczas gotowania 1 szklanki ryżu.
Do naczynia wlano zbyt mało lub zbyt dużo wody w stosunku do ilości ryżu. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi gotowania. Ryż powinien być równo rozmieszczony wewnątrz misy, co zapewni równomierne ugotowanie.
Należy zapoznać się z poradami kulinarnymi zamieszczonymi w instrukcji użytkowania. Różne odmiany ryżu wymagają różnych czasów gotowania oraz różnych ilości wody.
Nie ma konieczności wstępnego gotowania warzyw ani owoców morza przed umieszczeniem ich w ryżu, ponieważ zostaną one ugotowane na parze wraz z ryżem.
Tak, ale należy uważać, aby nie przepełnić kosza, który jest stosunkowo płytki. Konieczne jest także zapewnienie wolnej przestrzeni wokół składników dla obiegu pary. Należy także zwrócić uwagę, aby do ryżu nie przedostały się surowe soki z mięs lub ryb, które zmienią jego smak. Mięso i ryby można gotować na papierze pergaminowym. Warzywa można gotować bez przeszkód.
Tak. Sól oraz przyprawy można dodać do wody, co zapewni potrawie lepszy smak.
Tak. Może być myta w zmywarce do naczyń. Należy jednak uważać, aby nie uszkodzić powłoki przez kosz zmywarki w czasie umieszczania elementów w jej wnętrzu. Po kilku cyklach mycia w zmywarce do naczyń zalecane jest nasmarowanie wnętrza misy niewielką ilością oleju.
Należy uważać, aby nie przekroczyć zamieszczonego wewnątrz misy znacznika 10 szklanek. Przekroczenie tego poziomu może powodować kipienie zawartości.
Pokrywka nie została prawidłowo zamknięta, zawór mikrociśnieniowy jest zamontowany nieprawidłowo lub doszło do uszkodzenia uszczelki. Należy przerwać gotowanie, odłączyć urządzenie od zasilania i sprawdzić stan poszczególnych elementów.
Po każdym użyciu należy opróżnić zbiornik kondensacyjny oraz sprawdzić, czy jest prawidłowo ustawiony.
Misa jest nieprawidłowo ustawiona na elemencie.
W misie może znajdować się zbyt mało wody/ryżu. Umyć ryż dokładnie i pozostawić do ocieknięcia na około 20 minut.
Po wykonaniu instrukcji dotyczących włączania urządzenia sprawdzić działanie gniazdka elektrycznego poprzez podłączenie do niego innego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest niesprawne, nie należy podejmować prób jego otwarcia ani naprawy. Należy oddać je do autoryzowanego serwisu.
Należy zaprzestać korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństw naprawę należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
Kolor misy może ulec zmianie po pierwszym użyciu oraz po dłuższym okresie użytkowania. Zmiana koloru jest wynikiem oddziaływania pary oraz wody i nie ma wpływu na przydatność garnka do gotowania ryżu. Nie jest również niebezpieczna dla zdrowia. Dalsze używanie urządzenia jest całkowicie bezpieczne.
Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu. Urządzenie należy zostawić w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.
Należy przejść do zakładki „Akcesoria” na stronie internetowej, gdzie można łatwo znaleźć wszystko, co potrzebne do danego produktu.
Dodatkowe informacje dostępne są w niniejszej witrynie w sekcji poświęconej umowie gwarancyjnej.
Akcesoria