Informacja o zużytym sprzęcie

  • Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami 
  • Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  • Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Tefal Home&Cook, SKOROSZE Centrum Handlowe, ul gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa.
  • Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać przy dokonywaniu zakupu. 
  • Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Tefal Home&Cook, SKOROSZE Centrum Handlowe, ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa.

Przykładowe punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1. WARSZAWA, WOLA Zatoka Parkingowa Dzielna/ Smocza na przeciwko ul. Dzielnej 13. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
2. WARSZAWAOCHOTA Al. Krakowska 244-246-248 od strony ul Sabały (na zapleczu sklpeu "Biedronka"). Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
3. WARSZAWA, MOKOTÓW Parking przy Blacharskiej róg Al. Lotników. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
4. WARSZAWA, TARGÓWEK przy Urzędzie Dzielnicy ul Kondratowicza 20, obok stacji Trafo. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
5. WARSZAWA, WAWER ul. Żegańska 1, parking przy Urzędzie Dzielnicy. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
6. LUBLIN ul. Wrotkowska 2, SEGRA Kamil Oremczuk
7. LUBLIN, ul. Cisowa 11, EKO-KRAS sp. z o. o.
8. LUBLIN, ul. Resorowa 3, HONEST Zbigniew Nowak
9. LUBLIN, ul. Ciepłownicza 6, SUEZ Wschód sp. z o.o.
10. BIAŁYSTOK, ul. 42 Pułku Piechoty 48, MPO sp. z o.o.
11. BIAŁYSTOK, ul. Andersa 40F, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
12. HRYNIEWICZE, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
13. HRYNIEWICZE, EKOpSZOK
14. GLIWICE, ul. Pszczyńska 206, Ekomax
15. GLIWICE, ul. Kaszubska 2, Remondis
16. GLIWICE, ul. Toszecka 2, Technika
17. RZGÓW, ul. Literacka 83
18. RZGÓW, ul. Ogrodowa 115
19. PABIANICE, ul. Warzywna 6
20. KSAWERÓW, ul. Handlowa 30/34
21. ŁÓDŹ, Zamiejska 1
22. WROCŁAW, ul. Komandorska 66, CH Arena. Każda pierwsza sobota miesiąca 10:00-15:00
23. WROCŁAW, ul. Horbaczewskiego 4, CH Astra. Każda druga sobota miesiąca 10:00-15:00
24. WROCŁAW, ul. Hallera 52, CH Borek. Każda trzecia sobota miesiąca 10:00-15:00
25. WROCŁAW, ul. Wilczka 14. Codziennia 7:00-18:00
26. WROCŁAW, ul. Międzyleska 6E, ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr 6
27. SOSNOWIEC, ul. Mikołajczyka 25
28. DĄBROWA GÓRNICZA, al. Piłsudskiego 28A
29. JAWORZNO, ul. Jana Matejki 27
30. BĘDZIN, ul. 11 listopada 10
31. KATOWICE, al. Roździeńskiego 200
32. TYCHY, ul. Towarowa 2C
33. BYDGOSZCZ, ul. Jasienicka 7A
34. BYDGOSZCZ, ul. Inwalidów 15
35. BYDGOSZCZ, ul. Ołowiana 43
36. GDAŃSK, ul. Jabłoniowa 55, Zakład Utylizacyjny sp. z o. o. w Gdańsku
37. GDAŃSK, ul. Gospody 10, Pestar Gdańsk Żabianka
38. GDAŃSK, ul. Ku ujściu 10, Polcopper sp. z o. o.
39. PIASECZNO, ul. Puławska 38, Onninen sp. z o. o.
40. PIASECZNO, ul. Okulickiego 10, Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k.
41. PIASECZNO, ul. Szkolna 11, WROTEX
42. PIASECZNO, ul. Puławska 46, Hipermarket Auchan
43. PIASECZNO, ul. Młynarska 4, Star Telecom
44. SZCZECIN, ul. Leszczynowa, Ekoport. Od poniedziałku do piątku 9:00-19:00
45. SZCZECIN, ul. Ludowa 15. Od poniedziałku do piątku 8:00-16:00