Instrukcje obsługi i najczęściej zadawane pytania Home Bread Dual

Mieszaj przepisy na chleb
Home Bread DUAL to dwa razy więcej kreatywności dzięki dwóm pokrywom: pokrywie okrągłej i pokrywie prostokątnej.
13 programów, które pozwolą odkryć wszelkie rodzaje chleba, chałek, ciast, ciastek, konfitur itp.
Dzięki opóźnionemu uruchamianiu będzie budzić Cię zapach ciepłego chleba!

Numer referencyjny produktu : OW400131

Wskazówki i instrukcja obsługi
Często zadawane pytania
Po wykonaniu instrukcji dotyczących włączania urządzenia sprawdzić działanie gniazdka elektrycznego poprzez podłączenie do niego innego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest niesprawne, nie należy podejmować prób jego otwarcia ani naprawy. Należy oddać je do autoryzowanego serwisu.
Należy zaprzestać korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństw naprawę należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu. Urządzenie należy zostawić w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.
Należy przejść do zakładki „Akcesoria” na stronie internetowej, gdzie można łatwo znaleźć wszystko, co potrzebne do danego produktu.
Dodatkowe informacje dostępne są w niniejszej witrynie w sekcji poświęconej umowie gwarancyjnej.
Akcesoria