Sprzedaż usług naprawy

Firma SIS prowadzi sprzedaż usług naprawy na stronie Sklepu z akcesoriami dla użytkowników, którzy chcieliby zlecić naprawę ich niesprawnego urządzenia poza gwarancją autoryzowanemu serwisowi Grupy SEB. Ceny napraw są stałe bez względu na rodzaj i zakres awarii. Są one obliczane w zależności od klasy produktu i obejmują koszty robocizny oraz części niezbędnych do zrealizowania usługi naprawy.

Aby móc skorzystać z usług naprawy sprzedawanych na tej stronie, produkt, który ma zostać poddany naprawie, musi spełniać następujące wymagania:

Zamówienie na usługę naprawy i płatność muszą być zgodne z warunkami opisanymi w art. 1 i 3 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Tytułem złożonego zamówienia Użytkownik otrzyma voucher na adres e-mail.

Usługa naprawy obejmuje wyłącznie naprawę urządzenia wskazanego na fakturze. Cena usługi nie uwzględnia opłat za przewóz lub odbiór urządzenia, zakup części, akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych, które nie są wymagane lub uzasadnione naprawą produktu. Usługa naprawy nigdy nie może zastąpić konieczności dodatkowego zakupu części. Usługa naprawy nie obejmuje wymiany brakujących części ani materiałów eksploatacyjnych.

Typ produktu wybrany przy zakupie usługi naprawy powinien być zgodny z urządzeniem dostarczonym do autoryzowanego serwisu. W przeciwnym razie Użytkownik powinien skontaktować się z Działem obsługi klienta Tefal w celu uzyskania zwrotu pieniędzy i zakupu nowej usługi naprawy odpowiadającej jego produktowi.

Urządzenie wymagające naprawy oraz voucher na naprawę należy dostarczyć do autoryzowanego serwisu w terminie określonym na voucherze.

Wyboru serwisu realizującego naprawę należy dokonać przy zakupie usługi, a jego dane są wskazane na voucherze na naprawę. Jeśli serwis nie może zrealizować naprawy produktu, Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 300 420 (opłata jak za połączenie lokalne, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00), aby poprosić o zmianę miejsca naprawy.

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione i jeżeli autoryzowany przez firmę Tefal serwis stwierdzi, że urządzenie nie może zostać naprawione, Użytkownik otrzyma zwrot całej kwoty za zakup vouchera na naprawę. W takim przypadku Użytkownik będzie zobowiązany do odebrania niesprawnego urządzenia z autoryzowanego serwisu.

Po zrealizowaniu naprawy produkt będzie objęty gwarancją producenta opisaną w części „Gwarancja” na niniejszej stronie przez okres 6 miesięcy od daty zwrotu produktu. Aby skorzystać z tej gwarancji, Użytkownik musi okazać voucher na naprawę wydany przez autoryzowany serwis przy zwrocie urządzenia.