Questions fréquentes forfaits de réparation

Usługa naprawy

Masz pytania dotyczące usług naprawy?

Oszczędź czas, znajdując odpowiedź w kilku kliknięciach.

FAQ dotyczące usługi naprawy

Obsługa usługi naprawy

Jakiego rodzaju naprawy są obsługiwane w ramach pakietu?
Usługa naprawy obejmuje naprawę pojedynczej usterki związanej z działaniem/pojedynczego urządzenia bez względu na liczbę części i czas potrzebny do zrealizowania naprawy. W związku z tym musimy być w stanie postawić diagnozę po otrzymaniu produktu na podstawie usterki opisanej w voucherze na naprawę. Wszelkie dodatkowe usterki – niezwiązane z usterką opisaną w voucherze na naprawę (dodatkowa usterka inna niż zgłoszona, uszkodzony produkt z powodu nieodpowiedniego opakowania, usterka dotycząca wyglądu lub niedziałającej, uszkodzonej części zewnętrznej itp.) – nie są objęte tym voucherem na naprawę.

Nie należy podejmować żadnych działań zapobiegawczych poza przewidywaną naprawą. Z kolei naprawiony produkt jako całość – nie tylko naprawione części – jest objęty 6-miesięcznym przedłużeniem gwarancji.

Voucher na naprawę nie może być wykorzystany do wymiany części dekoracyjnych, które nie mają wpływu na działanie urządzenia, ani do zakupu akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych. Części i akcesoria są dostępne na naszej stronie internetowej lub w serwisach.
Czym jest usługa naprawy?
Gdy urządzenie elektryczne nie jest już objęte gwarancją producenta i ulegnie awarii, można zamówić usługę naprawy.

Zasada jest bardzo prosta: oddajesz urządzenie do wybranego podczas składania zamówienia, autoryzowanego serwisu, który je naprawi i poinformuje Cię o zakończeniu naprawy.

Taka usługa naprawy ma wiele zalet:
 • Stała cena naprawy dla każdej klasy produktów.
 • Prosty i szybki proces składania zamówienia.
 • 6-miesięczne przedłużenie gwarancji po otrzymaniu naprawionego urządzenia.
 • Brak dodatkowych kosztów związanych z jakąkolwiek naprawą.
Wydaje mi się, że rzeczywisty koszt usługi naprawy jest niższy lub wyższy niż cena podana przy zakupie usługi naprawy dla mojego urządzenia.
Cena jest ceną stałą dla danej klasy produktów i nie może być zwiększona lub zmniejszona po diagnostyce urządzenia. Nie naliczamy żadnych dodatkowych kosztów, jeśli użytkownik skorzystał z usługi naprawy urządzenia.
Czy usługi naprawy obejmują usterki wizualne lub zakup akcesoriów?
Obejmują one naprawę pojedynczej usterki funkcjonalnej/pojedynczego urządzenia (którego klasa i marka są wymienione w tytule), niezależnie od liczby części i czasu potrzebnego na naprawę.

Voucher na naprawę nie może być wykorzystany do wymiany części dekoracyjnych, które nie mają wpływu na działanie urządzenia, ani do zakupu akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.
Chcę naprawić urządzenie. Czy możliwa jest usługa naprawy?
Oferujemy usługę naprawy dla większości klas naszych produktów. Jednak, aby spełnić wymagania potrzebne do zakwalifikowania urządzenia do naprawy, urządzenie:
 • musi być produktem marki Tefal. Musi należeć do linii produktów, dla których na tej stronie oferowana jest usługa naprawy,
 • musi być zakupiony nie wcześniej niż 15 lat temu (maksymalny okres między datą zakupu podaną na fakturze a datą zakupu usługi naprawy),
 • nie może być objęte gwarancją (prawną lub handlową),
 • musi być dostarczone ze wszystkimi częściami wymaganymi do jego działania.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony poświęconej usługom naprawy.
W jaki sposób ustalana jest cena usługi naprawy?
Grupa SEB zobowiązuje się do zaproponowania jednolitej ceny za usługę naprawy w zakresie 15-letniej możliwości naprawy swoich produktów.

Części zamienne są fakturowane według ich ceny a koszty robocizny serwisu płacone są w pełnej wartości.

Przy zwrocie urządzenia nie będą doliczane żadne dodatkowe koszty.
Nie mogę znaleźć usług naprawy odpowiadających mojemu urządzeniu.
Staramy się oferować jeden rodzaj usług naprawy dla większości klas naszych produktów. Rozwiązanie to nie zawsze jest jednak atrakcyjne ekonomicznie. W takim przypadku można skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem i wspólnie oszacować koszt naprawy.
Co obejmuje usługa naprawy?
Usługa naprawy obejmuje naprawę pojedynczej usterki konkretnego urządzenia bez względu na liczbę części i czas potrzebny do zrealizowania naprawy. Każda dodatkowa diagnoza – niezwiązana z usterką opisaną w voucherze na naprawę (dodatkowa usterka inna niż zgłoszona, uszkodzony produkt z powodu nieodpowiedniego opakowania, usterka dotycząca wyglądu lub niedziałającej, uszkodzonej części zewnętrznej, przesłanie rozmontowanego produktu itp.) – nie jest objęta tym voucherem na naprawę.

Nie należy podejmować żadnych działań zapobiegawczych poza przewidywaną naprawą.

Voucher na naprawę nie może być wykorzystany do wymiany części dekoracyjnych, które nie mają wpływu na działanie urządzenia, ani do zakupu akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych. Części i akcesoria są dostępne w sprzedaży w punktach serwisowych lub na naszej stronie internetowej.
Czy mogę złożyć zamówienie na usługę naprawy urządzenia nieelektrycznego?
Obecnie oferowane usługi naprawy dotyczą wyłącznie urządzeń elektrycznych. Lista produktów objętych usługą naprawy znajduje się w sekcji Usługa naprawy.
Czy nadal mogę złożyć zamówienie na usługę naprawy, jeśli urządzenie o jeden lub kilka miesięcy przekroczyło 15 lat od zakupu?
Dążymy do jak najdłuższego utrzymania możliwości naprawy produktu przy rozsądnych kosztach ekonomicznych. Nasze zobowiązanie dotyczy okresu 15 lat, ale czasami może się zdarzyć, że po upływie tego okresu nadal będziemy mieli części do naprawy.

Jednak po upływie 15 lat prawdopodobieństwo wystąpienia brakujących części maleje i urządzenie może zostać uznane za niemożliwe do naprawy.

Aby sprawdzić możliwość naprawy swojego produktu, możesz wpisać jego numer referencyjny (znajdujący się na tabliczce z tyłu produktu typu Xxxxxxxx) w naszej wyszukiwarce Możliwości Usługa naprawy
Czy mogę zakupić usługę naprawy urządzenia zakupionego poza granicami Polski?
Tak, możesz złożyć zamówienie na usługę naprawy urządzenia zakupionego poza Francją. Przypominamy tylko, że aby móc skorzystać z usługi naprawy, urządzenie:
 • musi być produktem marki Tefal,
 • musi należeć do linii produktów, dla których na naszej stronie internetowej oferowana jest usługa naprawy,
 • musi być zakupiony nie wcześniej niż 15 lat temu (maksymalny okres między datą zakupu podaną na fakturze a datą zakupu usługi naprawy),
 • nie może być objęte gwarancją (prawną lub handlową),
 • musi być dostarczone ze wszystkimi częściami wymaganymi do jego działania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Usługa naprawy.

Procedura składania zamówienia

Mój lokalny serwis nie został wymieniony na liście serwisów, czy mogę zlecić mu naprawę?
Usługa naprawy jest obsługiwana przez autoryzowane serwisy, które przystąpiły do programu. Jeśli dany serwis nie został wymieniony na naszej liście, usługa nie będzie świadczona w ramach zakupu usługi naprawy.
Formularz służący do lokalizacji serwisu nie działa.
Jeśli nie można wyświetlić mapy w celu zlokalizowania dostępnych serwisów, może to być tymczasowy problem techniczny. W związku z tym zachęcamy do skontaktowania się z naszym Działem obsługi klienta na stronie w zakładce Kontakt / Inne / Usterki strony internetowej oraz do ponownej próby złożenia zamówienia.
Co zrobić, jeśli w ciągu 3 godzin od złożenia zamówienia na usługę naprawy nie otrzymałam/em pocztą elektroniczną faktury, vouchera na naprawę, etykiet przewozowych, linku do śledzenia?
Wszystkie szczegóły i dokumenty dotyczące usługi naprawy są dostępne w zakładce Moje konto / Moje zamówienia i zwroty pod odpowiednim numerem zamówienia.

Jeśli nie znajdziesz swojego zamówienia w tym menu, oznacza to, że zamówienie nie zostało zatwierdzone i dlatego nie powinnaś/powinieneś zostać obciążona/y opłatą. Zachęcamy do ponownego złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy jednak opłata została pobrana lub dokumenty nie zostały dołączone do zamówienia, należy skontaktować się z Działem obsługi klienta za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem 801 300 420 (opłata jak za połączenie lokalne) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Gdzie mogę znaleźć dokumenty i link do śledzenia dotyczące mojej usługi naprawy?
Wszystkie szczegóły i dokumenty dotyczące usługi naprawy są dostępne w zakładce Moje konto / Moje zamówienia i zwroty pod odpowiednim numerem zamówienia.

Jeśli dokumenty nie zostały dołączone do zamówienia, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem 801 300 420 (opłata jak za połączenie lokalne) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Czy mogę zgłosić dwie usługi naprawy w tym samym zamówieniu?
Każda usługa naprawy odnosi się wyłącznie do jednego konkretnego zamówienia, które nie może obejmować innych produktów lub usług naprawy. W razie konieczności, na każdą naprawę należy zgłosić oddzielne zamówienie.
Czy muszę utworzyć konto, aby złożyć zamówienie na usługę naprawy?
W celu spełnienia oczekiwań użytkowników konieczne jest utworzenie konta.

Konto klienta umożliwia korzystanie z wielu funkcji, takich jak możliwość śledzenia zamówień, rejestrowania produktów i przesyłek, subskrypcji newslettera oraz rejestracji serwisu.
Czy mogę zakupić usługę naprawy bezpośrednio w serwisie?
Sprzedaż usług naprawy jest kompletną i wyłączną opcją proponowaną przez naszą markę i zakup jej możliwy jest jedynie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Płatność i zwrot kosztów

Kwota zwrotu była mniejsza niż oczekiwana. Jak to możliwe?
Złożyłaś/eś wniosek o odstąpienie od umowy w ustawowym terminie 14 dni od zakupu usługi naprawy.

Jeśli usługa naprawy nie została rozpoczęta, oznacza to, że nie dostarczyłaś/eś urządzenia do serwisu, więc zasadniczo powinnaś/powinieneś otrzymać pełny zwrot kosztów.

W przeciwnym razie prosimy o kontakt z naszym Działem obsługi klienta.
Czy mogę zamówić usługę naprawy i zapłacić dopiero po otrzymaniu naprawionego urządzenia?
Usługa naprawy musi być opłacona przy zamówieniu. Ponieważ cena każdej usługi naprawy jest stała i określona dla każdej klasy produktu, przy zwrocie naprawionego urządzenia nie są naliczane żadne dodatkowe koszty.

Prawo do odstąpienia od umowy

Co zrobić, jeśli chcę anulować zamówienie na usługę naprawy?
Masz 14 dni roboczych na anulowanie zamówienia na usługę naprawy, licząc od daty zakupu.

Jeśli nie przekazałaś/eś jeszcze urządzenia do naprawy, możesz ubiegać się o zwrot kosztów za zakup vouchera na naprawę za pośrednictwem formularza kontaktowego / Zamówienie złożone przez Internet / anulowanie zamówienia – Okres odstąpienia od umowy / lub telefonicznie pod numerem 801 300 420 (opłata jak za połączenie lokalne) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Jeśli oddałaś/eś już swoje urządzenie do naprawy, przeczytaj sekcję dotyczącą Prawa do odstąpienia od umowy w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, aby zapoznać się z zasadami zwrotu kosztów i jak najszybciej skontaktuj się z naszymi doradcami pod numerem 801 300 420 (opłata jak za połączenie lokalne) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Należy pamiętać, że skorzystanie z formularza on-line może wymagać dłuższego czasu na rozpatrzenie sprawy przez naszych doradców, co nie pozwoli na natychmiastowe przerwanie rozpoczętej już naprawy.

Wysyłka i odbiór

Co zrobić, jeśli chcę zmienić serwis, który będzie realizował naprawę mojego urządzenia?
W trakcie składania zamówienia na usługę naprawy dokonałaś/eś wyboru serwisu.

Istnieje możliwość zmiany serwisu. Wystarczy, że sprawdzisz, czy nowo wybrany serwis znajduje się na naszej liście z adnotacją „Przedpłacona usługa naprawy" wraz ze szczegółowym opisem świadczonych usług (patrz mapa serwisów).

Aby zrealizować swój voucher na naprawę, wystarczy okazać pierwotnie wystawiony voucher nowo wybranemu serwisowi. Adres pierwszego serwisu nigdy nie unieważnia przejęcia usługi naprawy.
Moje urządzenie ma wiele części eksploatacyjnych i akcesoriów, czy muszę je wszystkie przynieść do serwisu razem z urządzeniem?
Aby naprawić urządzenie, należy przynieść tylko te akcesoria, które są niezbędne do przeprowadzenia diagnozy i sprawdzenia produktu. W razie potrzeby serwisant poprosi o akcesoria niezbędne do przeprowadzenia takiej diagnostyki.
Jak wypełnić voucher na naprawę?
Voucher na naprawę należy wypełnić w całości przed wysłaniem lub oddaniem produktu. Należy podać następujące informacje:
 • Twoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail (niezbędne do otrzymywania od serwisu informacji o postępach w naprawie),
 • jak najdokładniejszy opis wykrytej usterki,
 • listę zdejmowalnych akcesoriów potrzebnych do postawienia diagnozy i sprawdzenia produktu, przekazywanych wraz z urządzeniem,
 • datę,
 • Twój podpis.

Proces naprawy

Dostarczyłam/em urządzenie do serwisu, ale nie otrzymałem żadnej informacji zwrotnej o naprawie.
Jeśli nie otrzymałeś informacji o naprawie, skontaktuj się z serwisem.
Co się stanie, jeśli w urządzeniu nie zostanie wykryta żadna usterka?
Jeśli diagnoza przeprowadzona przez serwis nie wykaże żadnej usterki, koszt usługi naprawy zostanie zwrócony, a urządzenie zostanie zwrócone użytkownikowi.
Nie ma możliwości naprawy mojego urządzenia.
W miarę możliwości staramy się, aby nasze produkty kwalifikowały się do 15-letniej przydatności do naprawy dzięki produkowaniu i długoterminowemu przechowywaniu części zamiennych. W związku z tym profesjonalne autoryzowane serwisy marki Tefal mogą w każdej chwili naprawić usterkę urządzenia w okresie gwarancyjnym i po jego upływie.

Jednak mimo naszych starań niektóre części mogą być czasowo niedostępne. Wówczas skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy wstrzymanie się do chwili, gdy będziemy mogli przystąpić do naprawy, lub też będziesz mogła/mógł poprosić o zwrot produktu i pełny zwrot kosztów za usługę naprawy.

Czasami może się zdarzyć, że produkt niestety nie nadaje się do naprawy; w takim przypadku możesz otrzymać zwrot urządzenia z serwisu i zwrot całej kwoty usługi naprawy.

Gwarancja

Naprawione urządzenie nie działa po dostarczeniu lub uległo usterce w okresie 6-miesięcznego przedłużenia.
Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać w ciągu 6 miesięcy od zrealizowania naprawy.

W takim przypadku należy zgłosić się do serwisu, który zajmował się produktem, wraz z voucherem na naprawę wydanym przy pierwszej naprawie.
Naprawione urządzenie nie działa po upływie 6-miesięcznego przedłużenia gwarancji.
Gwarancja obejmuje całe urządzenie przez 6 miesięcy po naprawie. Po tym okresie urządzenie przestaje być objęte gwarancją. W związku z tym należy skontaktować się z serwisem w celu dokonania naprawy lub złożenia zamówienia na nową usługę naprawy.
Czy istnieje możliwość przedłużenia gwarancji?
Nie wprowadziliśmy jeszcze możliwości przedłużenia gwarancji. Jednak po naprawie urządzenie jest w całości objęte 6-miesięcznym przedłużeniem gwarancji (nie tylko na naprawione części). Po upływie tego 6-miesięcznego okresu, jeśli urządzenie ponownie ulegnie awarii, zalecamy złożenie zamówienia na naprawę.
6-miesięczne przedłużenie gwarancji zawarte w usłudze naprawy obejmuje:
Przedłużenie gwarancji o 6 miesięcy obejmuje produkt jako całość, a nie tylko części naprawione w ramach usługi.